Семейни констелации

Методът ‘’Системни фамилни констелации’’ е развит от немския терапевт Берт Хелингер, който създава констелацията като форма за групова терапия.

Той не разглежда индивида като отделна единица, а като част от по-голямо цяло – фамилна система. Индивидуалното ни поведение, чувствата и нагласите ни се разглеждат и осмислят в контекста на по-голямата група, тъй като всеки човек е част от дадено семейство и поема определени роли в семейната структура. Всички нейни членове, включително и тези, които липсват (починали или напуснали), присъстват енергийно в динамиката на фамилната система и влияят на всички останали членове.  По подобен начин подтиснатите емоции на хората в семейството също присъстват и се поемат от другите в системата.
Ние сме част от едно голямо енергийно поле, което от своя страна е част от още по-голямо поле. Енергийните потоци в тези полета и съдържащата в тях информация не се губят, а само променят своята форма и се съхраняват в колективното съзнавано и несъзнавано, (знаещо поле).

  Участниците ще имат възможността:
- да се запознаят чрез собствени преживявания с метода ‘’Системни фамилни констелации’’
- да поставят и отработят свой житейски проблем
- да погледнат през един различен фокус на събитията и хората в живота си
- да стигнат до решения, които са важни за процеса на личната промяна
- да участват в констелациите на други участници и да разширят границите на себепознанието си.

Промяната винаги е възможна!

Водещ : фасилитатор  Нина Жос

За повече информация и заявка за участие на :
тел: 0887055672 – Десислава Апостолова

Повече за метода Семейни фамилни констелации тук

Още в тази категория: Родителски клуб »