Тук можете да прочетете статии от различни области на психологията

Създаването на семейство е най-трудното начинание на света. Кой знае защо ние отстояваме схващането, че създаването на семейството е въпрос на инстинкт и твърди намерения.

Думата ”констелация” идва от латинската дума „cum” и “stella”. Първоначалното и значение се свързва с диспозицията на небесните тела и тяхната произтичаща от правилата на слънчевите системи взаимна зависимост. Когато една звезда отпадне, образувалата се черна дупка привлича в тъмния си водовъртеж и светещите в близост звезди.