Станете Гонг Мастер, научете се да управлявате звукът и силата на Гонга!

MEM Gong Yoga/Обучение за учители 01-04 септември 2022г.

Станете Гонг Мастер, научете се да управлявате звукът и силата на Гонга!