Този Yoga Fly  курс е подходящ за всеки, който обича децата, обича йога, практикува, преподава или се интересува от системата Yoga Fly и подобни на нея популярни по света системи, като AntiGravity Yoga (Антигравити Йога) и Aerial Yoga (Аеро Йога), наричани още Въздушна йога, Висяща йога или просто йога с помощта на йога-хамак.

Курсът е предназначен за всеки който обича, обича красивото, обича движението, обича тялото си, обича да се грижи за товa, което има и е готов да сподели тази любов с хората около себе си!

Успешно приключи първия курс в България за инструктори по иновационния метод “Yoga Fly“  в Икономически Университет– Варна.