Професионална квалификация Yoga Fly

Курсът е предназначен за всеки който обича, обича красивото, обича движението, обича тялото си, обича да се грижи за товa, което има и е готов да сподели тази любов с хората около себе си!

Насочен е към всеки, който иска да развие нови, невъобразими способности, да открие различни светове, да експериментира, да твори, да се разгърне и полети!
Ако сте инструктор, спортист, рехабилитатор, танцьор, учител, творец или търсещ и сте готови да обърнете вътрешния си свят с главата надолу, този курс е за Вас!

ЧАСТ
Анатомия;
Кинезиология;
Теория на физическото възпитание;
Основи на спортната тренировка;
Основи на Йога;

II ЧАСТ
Теория и практика на "Yoga Fly" (Йога Флай);

Обучението включва:
3 учебни модула, по 3 дни всеки (петък, събота и неделя) в ИУ- Варна;
1 учебен лагер в учебна база;
1 изпит, 1 ден в ИУ- Варна;
лекции, упражнения, учебни практики, всекидневни занимания в домашни условия;
контролни задачи, контролни работи, курсова работа и изпит;
 
Изисквания
:
Компютърна грамотност;
Поне 1 година редовно практикуване на Йога или "Yoga Fly";
Задължително присъствие на лекции и лагер;
Предаване на всяка задача  в срок;
Всекидневна практика на "Yoga Fly" в домашни условия;

За контакти А.Анастасова 

Повече за Yoga Fly тук 

Снимки от първия приключил курс