Индивидуално занятие

Всички йога практикуващи, могат да се възползват от тази услуга без значение дали са нови в клуба или практикуват от години.

Индивидуалните часове  са  в удобно за вас време, съобразени с вашите нужди и възможности. Персоналната йога практика ще ви помогне по бързо да усвоите принципите и основите на йога, да откриете способности си и да преодолеете собствените си ограничения. Персоналният инструктор има грижата за правилното изпълнение на упражненията (голям процент от травмите се случват, поради неправилна позиция на тялото по време на изпълнение на упражненията), да доведе до най-добър и бърз ефект за постигане на желаните резултати, като намали  рисковете от травми, претрениране  и „тъпчене на едно място” без резултат. По време на практиката се взима под внимание години, предишни занимания със спорт, стари травми, хронични заболявания, възможност за брой занимания и прoчиe, данни които са строго индивидуални за всеки.  
Целта е да се създадат в практикуващия навици, познания и умения, които да доведат до трайната промяна във физическото, психическото и емоционалното здравословно състояние.

Запазете своя индивидуален час на тел. 0879530971, 0887055672.