Какво е йога

Йога означава – сливане, обединение, съюз.

Йога е философия за хармонично свързване, сливане, общуване на чове­ка (микрокосмоса) с природата (макрокосмоса), но на едно по-високо ниво, изключително дълбока и всеобхватна. В основата си Йога е пътуване към истината за себе си- истината за това кои сме в същност, какви са нашите възможности, как нашите мисли и действия повлияват живота ни. Истината е силата чрез която можем да изживеем нашия пълен потенциал. Тя ни помага да се опознаем, да намерим и осъзнаем вътрешната си красота и да я проявим в живота си.

Йога се дели основно на четири основни пътя: Раджа, Карма, Гяна и Бхакти. От тях произлизат множество разклонения, които използват определени части от някой от четирите клона или съчетават различни практики, обединявайки ги по някакъв общ признак.

РАДЖА ЙОГА

Яма контрол, ненасилие, истинност, въздържание, любов и състрадание към другите в мислите, думите и делата.

Нияма вътрешна и външна чистота, дисциплина, уравновесеност и овладяване на собствения ум.

Асана –   стабилна и удобна поза. За да да овладеем ума си първо трябва да овладеем тялото си. Контролът върху съзнанието е възможен, само ако имаме отговорно отношение към тялото. Съществува тясна връзка между физиката и ума.

Пранаяма – контрол на жизнената енергия. Прана е енергията, чрез която се проявява всичко. Дихателните техники за акумулиране, разпределяне и балансиране на жизнената сила (прана).

Пратяхара – оттегляне на сетивата. Когато се научим да контролираме мислите си, да овладяваме ума. Следващата стъпка, чрез силата на собствената воля ще може да игнорираме външните фактори.

Дхарана – концентрация. Задържане на ума върху определенo нещо за дълго време.

Дхяна – медитация. Медитацята дава възможност да се освободим от собствените си представи за себе си и света около нас. Освобождава от илюзиите, контрола, от ограниченията, отваря съзнананието ни. Медитирайки  се разтваряме, изчезват всякакви граници, получава се достъп до невидимото, до цялото знание, на духа, на вселената, на бога.

Самадхи – свръхсъзнание. Когато чистотата и честотата е една с божествената. Това води до сливане с източника, порива на всяка душа.

КАРМА ЙОГА

Всички действия са карма. Практикуването на Карма Йога води до по дълбоко осъзнаване на всяко действие. Тя цели да се достигне до интеграция, хармония и единение чрез действието. Това е една много подходяща система за модерния, динамично-ориентиран начин на живот. Развива се осъзнаване и се променя отношението към работата, влагаме най-доброто от себе си, не сме привързани към резултата от действието и наблюдаваме реакциите си, като стремежът е към позитивно, спокойно и не-егоистично отношение към света. Карма йога означава всяко наше действие да е освободено от егоистични мотиви, да се прави с отдаденост и непривързаност, като по-този начин пречистваме вътрешната си същност и подобряваме ефективността и качеството на всичко, което правим.Каквото и да стане в бъдеще, то ще е резултат от това, което вършим и мислим сега. Това помага да правим съзнателно това, което често преди несъзнателно и механично сме правили, да хармонизираме ежедневните си дейности с Бога. Карма Йога не учи на действие в съзнание за Бога.

ГЯНА ЙОГА

Този тип йога се занимава отново със ума, но по скоро до достигане на нашите вътрешно знание и интуитивно просветление. Умът е неукротим и труден за контролиране, но чрез размисли и себеанализ, задаване на въпроси и достигане до отговора на въпроса “Кой съм аз?” и използвайки метода на отхвърляне, се постига успокояване на ума и не – мислене. За да се спре вътрешния диалог се използва мауна и медитация. Чрез тези практики се променя възприемането  на околния свят и нещата в него. Гяна Йога е Йога на мъдростта, идваща отвътре.


БХАКТИ ЙОГА

Бхакти означава Божествена Любов. Божествената Любов (Бхакти) е като майка на действието (карма) и знанието и мъдростта (гяна). Практиките тук са свързани с емоционалната интелигентност у човека и начините за събуждане на сърдечния център. Ако търсещият истината човек е емоционален, той може да насочи своите емоции в тази насока и да използва тяхната мощ чрез Бхакти йога. Чрез осъзнато действие/ Ръце – действие – отдаденост/, Мъдрост/ Глава – мисли – преданост/, Безусловна любов/ Сърце – чувства – любов/.
Това е универсален подход. Този път в йога е за хора които искрено могат да се отдадат в служба на една по – висша реалност. Бхакти Йога учи да виждаш Цялостност навсякъде. Да не възприемаш себе си като нещо отделно, а като едно цяло с всичко което съществува. Да развиваш приятелски отношения, приемане, разбиране и състрадание към всички живи същества. Когато човек достигне нивото на бхакта, тогава е изпълнен с любов към всичко. Във всеки вид Йога себеотричането присъства, за бхакта себеотричането е продиктувано от любов и от върховна отдаденост.
Всички тези видове Йога са, за да може човешката душа да осъзнае и разбере, че е била дух, а не материя и земното съществуване е само временно. Че душата има вечна духовна връзка с Бога и че чрез служене, медитация и различни техники и практики, можем да се доближим до Бога. Да извършваш духовни дейности е изначалното действие. На всяка душа е предопределено да бъде съвършена и накрая всяко същество ще достигне до това състояние.

Йога е цялостна и завършена система, която подобрява качеството ни на живот, осигурявайки както физическо, така и психическо, емоционално и духовно здраве.


Тя ни учи на любов към всичко което съществува, да бъдем благодарни за всичко което имаме, да осъзнаваме принципите  и законите на Вселената, учи ни да приемаме и обичаме живота такъв какъвто е.

Учи ни да се усмихваме, да сме весели и да живеем с отворени сърца!