Садхана -да правиш избор- всеки ден

В днешно време жените искат незабавна промяна: Помощ, в мен е истинска бъркотия! Поправете ме! И на всяка крачка на жената постоянно й се казва какво не е наред с нея, какво трябва да бъде „поправено”, в кое не е достатъчно добра.

Съвременните жени живеят в постоянното състояние на нестабилност и несигурност, преследвайки едно недостижимо съвършенство. Колко изтощително! Къде е щастието тук? Но я си представете алтернативата: жена, живееща живота си като една могъща, елегантна, изискана, динамична, силна, духовна човешка субстанция, постоянно настроена към своята вътрешна честота и последователно приспособяваща и балансираща своя енергиен поток, за да запази всичките си системи, работещи с най-високата си вибрация. Това най-красиво човешко същество, жената - живеща своя живот в единство с Бог...

Жената се нуждае от вътрешна жизненост, за да преживее щастието и да се изяви. Вътрешната й жизненост се определя от нейното самочувствие, нейната сияйност, нейния физически блясък и енергиен поток, от нейното благоволение да се изправи пред предизвикателствата на живота, от практиките и дисциплината, които носят съвършеното овладяване на нейната сила като жена. Такава жена живее с осъзнатостта  за своите вродени връзки с всичко в живота, както и за своята собствена безграничност.

Тя живее като Божия Невеста.

За да живее такъв живот, една жена има нужда да прави съзнателни избори – всеки ден – това я води до нейната най-висша осъзнатост, духовна и физическа жизненост. С тези последователни смели решения, тя създава ритъм, подготвя ума и тялото да следват душата. Това е садхана*: да правиш избор – всеки ден – да създаваш доживотна връзка със своята душа, по време на своята ежедневна духовна практика.

Отначало садханата може да ви накара да почувствате, че искате да се предадете. Трудно е и може да я почувствате като саможертва. Но с напредъка си, ще забележите как тя става част от вашия ритъм на живот.  Един ден ще достигнете момент, в който ще ви се струва, че другите неща са попаднали на пътя на вашата садхана. Когато достигнете това състояние, това ще означава, че вие сте в състояние на арадхана**.

В състояние на арадхана, вие заявявате кой е истинският авторитет в живота ви. Вие предявявате своята сила. Правейки го, вие побеждавате своето собствено его, своята собствена смърт – така вие съчетавате и сливате Истинското си Аз със своята дисциплина. Тогава вие преживявате прабхупати*** и се превръщате в Божия Невеста.

В състояние на прабхупати и в спокойното динамично хармонизиране с енергията на живота, всеки конфликт, всяко противоречие във вашата личност изчезва. Вие се движите, а вашата невидима сила работи. Вселената твори заедно с вас. Вие живеете в победа и хармония, дори когато срещате предизвикателства или трудности.

Садхана е спокоен, ясен и интелигентен начин да се справим с нашите грешки и недостатъци, с празнотата и кризите. Вместо отчаяно да действаме и реагираме срещу нашите собствени ограничения, нашите собствени пропуски – усещането, че никога не сме направили достатъчно – ние посрещаме реалността: като човешки същества ние съществуваме в състоянието на „Перфектното несъвършенство”. Пребивавайте в това състояние; отдайте се на Бог. Превърнете се в Невестата на Бог и намерете покой в прегръдката на своя Възлюбен, в красотата на своето собствено сияние и в мира на своята собствена душа. Всеки ден се възвисявайте до най-високите нива на съдбата си и призовавайте своята истинска самоличност като Божията Благодат. Направете си този дар и бавно, много бавно, равномерният ритъм на тази самоличност ще се превърне в основната сърцевина на вашия живот, рафнирана, балансирана, устойчива, силна и предадена на Божията Воля.

Много често хората питат: „Каква е Божията Воля? Как да я разпозная?” Отговорът се намира във вашата садхана.  В садханата вие предварително се отдавате на деня – и на Божията Воля. Уеднаквявате себе си, тялото, ума, душата и емоциите си – всички те се движат в една посока. Садхана е възпитаване на духа и тялото в услуга на душата. Все едно съзнанието ви си е казало: „Дай да изчистим тази човешка инкарнация, а?”  Ако една жена насочва всеки ден вниманието си към това да бъде Божия Невеста, да живее като прабхупати, тогава животът потича – пробужда се всичко.

Садхана е победа, начин на живот, който превъзмогва ниското самочувствие и самоунищожението. Тя е победа на вашата отдаденост към Висшето ви Аз над вашите несигурност и страх, над тази част от вас, която все още вярва, че сте малки. Да живееш като елегантна и могъща жена – тази отдаденост на съзнанието е ключът към вашата вътрешна жизненост.

 

Източник: Гуру Радж Каур Калса
I Am A Woman: Creative, Sacred Invincible

 

*Садхана – ежедневна духовна практика, подготвяща тялото и ума да служат на душата.

**Арадана – когато твоята собствена индивидуалност се слее с Универсалната.

***Прабхупати – да живееш като Божия Невеста.