Цени

За Ваше удобство и наша визитка създадохме клубни карти. Всеки споделящ разбиранията и идеите ни, готов дa се развива както физически така и духовно е добре дошъл в нашия клуб .

Клубната карта ви дава чувство за принадлежност, също така индивидуалност за вашата лична настройка, а заниманията които избирате са вашия път към себеопознаване и хармонизиране на духа и тялото, за една завършена цялост.

 Цени на месечни клубни карти/членски внос според видовете дейност:

 

Дейности:                                                                          Цена:

                                                                         

Yoga Fly и Yoga Fly Stretch/ Burn                                 4 практики/ 70 лв.
                                                                                      8 практики/ 120 лв.
                                                                                      Едно посещение - 22 лв.

Лечебна гимнастика с йога-хамак                              4 практики/ 70 лв.
                                                                                      8 практики/ 120 лв.
                                                                                      Едно посещение - 22 лв.

Прем Йога/ Йога                                                          4 практики/ 60 лв.
                                                                                      8 практики/ 100 лв.
                                                                                      Едно посещение - 20 лв.

Yoga Fly Kids/ Teen                                                      4 практики/ 60 лв.
                                                                                      8 практики/ 100 лв.
                                                                                      Едно посещение - 20 лв. 

Йога "Здрав гръбнак"                                                  4 практики/ 70 лв.
                                                                                      8 практики/ 120 лв.
                                                                                      Едно посещение - 22 лв.

Yoga fly Therapy                                                          4 практики/ 70 лв.
                                                                                     8 практики/ 120 лв.
                                                                                      Едно посещение - 22лв.                                                                          

Звукотерапия с Гонг, тибетски и кристални купи       Едно посещение в група - 30лв.
                                                                                      Индивидуално - 60лв.

Хипнотерапия                                                              Едно посещение в група - 30лв.
                                                                                      Индивидуално - 60лв.

Регресия                                                                       Едно посещение в група - 30лв.
                                                                                      Индивидуално - 60лв.

Вокална група                                                               4 практики/ 40 лв.
                                                                                       8 практики/ 70 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
 
   
                                
   
   
   
   
   
   
   
Още в тази категория: Правила »