Гонг Сесии

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГОНГЪТ

Гонгът винаги е заемал важна част и се е използвал във всичките сфери на човешката дейност – от светските до духовните. В мирно време е съпровождал празненства и танци. По време на война ударите на Гонга са плашели враговете или са събирали войската. В много култури се е смятало, че той притежава магическа сила. Използвали са го за изцеление на болести, гонене на зли духове, омилостивяване на стихиите.
Считало се е, че самото съприкосновение до Гонга може да избави тялото от недъзи, да дари сила и щастие. Той е бил символ на процъфтяване и е използван като паричен еквивалент. Князе и владетели са го притежавали, за да демонстрират заможност и положение.
Гонгът е играл важна роля в церемониите, ритуалите и практиките за самопознание у различни народи. Бидейки много повече от обикновен музикален инструмент, Гонга е станал средство за трансформация.

ЗВУКЪТ НА ГОНГА

Гонгът влиза в семейството на идиофоните – „самозвучащи” музикални инструменти. Всички инструменти по време на свирене произвеждат звукови пакети – атака и затишие, докато звука спре. Всички видове инструменти обладават линейно и предсказуемо за ухото затишие. Обаче звуковия пакет на Гонга е непредсказуем, нелинеен, той излиза зад пределите на пространството. След първия удар звукът започва плавно да затихва, но след това, звученето се възобновява и достига последния акорд без каквато и да е допълнителна атака, създавайки втори, понякога по-висок звуков пик, преди окончателно да се разтвори. По този начин се създава обертоново звучене. Такова вълнообразно създаване на звук отнася слушателя все по-далече и по-далече, изменя тялото, ума и душата.

Гонг Сесията или т.нар. “Гонг-баня“ представлява баня от звуци, при което Гонгът произвежда цял спектър от хармонични тонове, като ни обгръща и облива със своите звукови вибрации.

Къпейки ни във вълни от красиви, неподвластни на времето вибрации, “Гонг-банята“ наподобява мини-ваканция – мощните вибрации на Гонга ни пренасят на друго ниво на съществуване, на място, където изцелението се случва естествено и стресът и напрежението от ежедневието биват нежно отмити.

“Гонг-банята“ се допълва от инструменти като индианска флейта, тибетски пеещи купи, камертони, африкански барабани, звънчета от Бирма, храмови камбани и др., които могат да бъдат съпроводени и от пиано, цигулка, шрути бокс, китара и пеене.
Това създава звукова обвивка и текстура извън линейното време и тримерното пространство, което ни позволява да интегрираме нашето намерение и равновесие в тялото, ума и духа. Гонгът работи на всички нива, като звукът поражда позитивна промяна в слушателя. Така, според личното възприятие, Гонгът може да бъде музикално преживяване, релаксация или по-дълбока медитация, терапия и себеизцеление.

гр. ВАРНА

за контакти - А. Анастасова